ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

No.วันที่เอกสารYearMonthชื่อเรื่องDownload
119/10/2018201810ประกาศแนวทางเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์โหลดเอกสาร1
201/10/2020202011บันทึกข้อความลงนามคำสั่งโหลดเอกสาร1
304/11/2020202011คำสั่งมาตรการ กลไก ระบบในการดำเนินงาน.โหลดเอกสาร1
404/11/2020202011กรอบแนวทางการเผยแพร่โหลดเอกสาร1
501/10/2020202010รายงานผลการติดตามการดำเนินงาน และสรุปปัญหาอุปสรรคโหลดเอกสาร1
604/11/2020202011แบบฟอร์มการเผยแพร่โหลดเอกสาร1