ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

No.วันที่เอกสารYearMonthชื่อเรื่องDownload
134202101สรุปผลการกำเนินการประกาศ-จัดซื้อจ้างประจำเดือน มกราคม 2564ประกาศ ทั่วไป

ประกาศ 4 ฝ่าย

133202012สรุปผลการกำเนินการประกาศ-จัดซื้อจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2563ประกาศ ทั่วไป

ประกาศ 4 ฝ่าย
132202011สรุปผลการกำเนินการประกาศ-จัดซื้อจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2563ประกาศ ทั่วไป

ประกาศ 4 ฝ่าย
131202010สรุปผลการกำเนินการประกาศ-จัดซื้อจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2563ประกาศ ทั่วไป

ประกาศ 4 ฝ่าย
13020209สรุปผลการกำเนินการประกาศ-จัดซื้อจ้างประจำเดือน กันยายน 2563โหลดเอกสาร1

โหลดเอกสาร2

โหลดเอกสาร3

โหลดเอกสาร4
12920208สรุปผลการกำเนินการประกาศ-จัดซื้อจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2563โหลดเอกสาร1

โหลดเอกสาร2

โหลดเอกสาร3

โหลดเอกสาร4

โหลดเอกสาร5

โหลดเอกสาร6
12820207สรุปผลการกำเนินการประกาศ-จัดซื้อจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2563โหลดเอกสาร1

โหลดเอกสาร2

โหลดเอกสาร3

โหลดเอกสาร4
12720206สรุปผลการกำเนินการประกาศ-จัดซื้อจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2563โหลดเอกสาร1

โหลดเอกสาร2

โหลดเอกสาร3

โหลดเอกสาร4

โหลดเอกสาร5

โหลดเอกสาร6

โหลดเอกสาร7

โหลดเอกสาร8

โหลดเอกสาร9
12620205สรุปผลการกำเนินการประกาศ-จัดซื้อจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2563โหลดเอกสาร1
โหลดเอกสาร2
โหลดเอกสาร3
โหลดเอกสาร4
12520205สรุปผลการกำเนินการจัดซื้อจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2563โหลดเอกสาร1
12420204สรุปผลการกำเนินการจัดซื้อจ้างประจำเดือน เมษายน 2563โหลดเอกสาร1
โหลดเอกสาร2
โหลดเอกสาร3
12320203สรุปผลการกำเนินการจัดซื้อจ้างประจำเดือน มีนาคม 2563โหลดเอกสาร1
โหลดเอกสาร2
โหลดเอกสาร3
โหลดเอกสาร4
12220202สรุปผลการกำเนินการจัดซื้อจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563โหลดเอกสาร1
121201910สรุปผลการกำเนินการจัดซื้อจ้างประจำเดือน กันยายน 2562โหลดเอกสาร1
12020199ประกาศ-จัดซื้อจ้างประจำเดือน กันยายน 2562โหลดเอกสาร1
11920199สรุปผลการกำเนินการจัดซื้อจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2562โหลดเอกสาร1
11820198ประกาศ-จัดซื้อจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2562โหลดเอกสาร1
11720198สรุปผลการกำเนินการจัดซื้อจ้างประจำเดือน กรกฏาคม 2562โหลดเอกสาร1
11620197ประกาศ-จัดซื้อจ้างประจำเดือน กรกฏาคม 2562โหลดเอกสาร1
11520197สรุปผลการกำเนินการจัดซื้อจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2562โหลดเอกสาร1
11420196ประกาศ-จัดซื้อจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2562โหลดเอกสาร1
11320196สรุปผลการกำเนินการจัดซื้อจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2562โหลดเอกสาร1
11220195ประกาศ-จัดซื้อจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2562โหลดเอกสาร1
11120195สรุปผลการกำเนินการจัดซื้อจ้างประจำเดือน เมษายน 2562โหลดเอกสาร1
11020194ประกาศ-จัดซื้อจ้างประจำเดือน เมษายน 2562โหลดเอกสาร1
10920194ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหลังคาอาคารโรงพยาบาลพะโต๊ะโหลดเอกสาร1
10820194ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหลังคาอาคารโรงพยาบาลพะโต๊ะโหลดเอกสาร1
107ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหลังคาอาคารโรงพยาบาลพะโต๊ะโหลดเอกสาร1
106แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีโหลดเอกสาร1
10511/03/201920193แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562โหลดเอกสาร1
10420192แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2562โหลดเอกสาร1
10307/01/201920191แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2561โหลดเอกสาร1
10220194สรุปผลการกำเนินการจัดซื้อจ้างประจำเดือน มีนาคม 2562โหลดเอกสาร1
10120193ประกาศ-จัดซื้อจ้างประจำเดือน มีนาคม 2562โหลดเอกสาร1
10020193สรุปผลการกำเนินการจัดซื้อจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562โหลดเอกสาร1
9920192ประกาศ-จัดซื้อจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562โหลดเอกสาร1
9820191ประกาศ-จัดซื้อจ้างประจำเดือน มกราคม 2562โหลดเอกสาร1
โหลดเอกสาร2
โหลดเอกสาร3
โหลดเอกสาร4
97201812ประกาศ-จัดซื้อจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2561โหลดเอกสาร1
โหลดเอกสาร2
โหลดเอกสาร3
โหลดเอกสาร4
9618/12/2018201812สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561โหลดเอกสาร1
9503/12/2018201812ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2562โหลดเอกสาร1
94201811ประกาศ-จัดซื้อจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2561โหลดเอกสาร1
โหลดเอกสาร2
โหลดเอกสาร3
โหลดเอกสาร4
9328/11/2018201811แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2561โหลดเอกสาร1
9213/11/2018201811สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ย. ปีงบประมาณ 2562โหลดเอกสาร1
9104/11/2018201811คำสั่งแต่งตั้งกรรมการเผบแพรข้อมูลข่าวสารโหลดเอกสาร1
9002/11/2018201811แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 (งบลงทุน)โหลดเอกสาร1
8901/11/2018201811สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2561โหลดเอกสาร1
88201810ประกาศ-จัดซื้อจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2561โหลดเอกสาร1
โหลดเอกสาร2
โหลดเอกสาร3
โหลดเอกสาร4
87201810สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ต.ค. ปีงบประมาณ 2562โหลดเอกสาร1
8622/10/2018201810แนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานโหลดเอกสาร1
8522/10/2018201810กรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส่โหลดเอกสาร1
8419/10/2018201810วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561โหลดเอกสาร1
8303/09/201820189คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปิดประกาศและปลดประกาศโหลดเอกสาร1
8208/08/201820188รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน)โหลดเอกสาร1
8104/07/201820187ประกาศโรงพยาบาลพะโต๊ะ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยาโหลดเอกสาร1
8020186ประกาศโรงพยาบาลพะโต๊ะ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยาโหลดเอกสาร1
7920185ประกาศโรงพยาบาลพะโต๊ะ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยาโหลดเอกสาร1
7817/05/201820185ประกาศโรงพยาบาลพะโต๊ะ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยาโหลดเอกสาร1
7711/05/201820185ประกาศโรงพยาบาลพะโต๊ะ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยาโหลดเอกสาร1
7608/05/201820185ประกาศโรงพยาบาลพะโต๊ะ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยาโหลดเอกสาร1
7507/05/201820185ประกาศโรงพยาบาลพะโต๊ะ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยาโหลดเอกสาร1
7407/05/201820185ประกาศโรงพยาบาลพะโต๊ะ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยาโหลดเอกสาร1
7303/05/201820185ประกาศโรงพยาบาลพะโต๊ะ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการโหลดเอกสาร1
7201/05/201820185ประกาศโรงพยาบาลพะโต๊ะ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยาโหลดเอกสาร1
7120184ประกาศโรงพยาบาลพะโต๊ะ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยาเอกสาร1
เอกสาร2
เอกสาร3
เอกสาร4
เอกสาร5
เอกสาร6
เอกสาร7
เอกสาร8
7020184ประกาศโรงพยาบาลพะโต๊ะ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยาโหลดเอกสาร1
โหลดเอกสาร2
โหลดเอกสาร3
6925/04/201820184ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโหลดเอกสาร
6825/04/201820184ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโหลดเอกสาร
6725/04/201820184ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโหลดเอกสาร
6625/04/201820184ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโหลดเอกสาร
6523/04/201820184ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโหลดเอกสาร
6423/04/201820184ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโหลดเอกสาร
6320/04/201820184ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโหลดเอกสาร
6220/04/201820184ประกาศโรงพยาบาลพะโต๊ะ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยาโหลดเอกสาร1
6119/04/201820184ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโหลดเอกสาร
6019/04/201820184ประกาศโรงพยาบาลพะโต๊ะ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยาโหลดเอกสาร1
5919/04/201820184ประกาศโรงพยาบาลพะโต๊ะ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยาโหลดเอกสาร1
5818/04/201820184ประกาศโรงพยาบาลพะโต๊ะ เรื่อง นโยบายสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพโรงพยาบาลพะโต๊ะโหลดเอกสาร
5718/04/201820184ประกาศโรงพยาบาลพะโต๊ะ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยาโหลดเอกสาร1
5611/04/201820184ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโหลดเอกสาร
5511/04/201820184ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโหลดเอกสาร
5409/04/201820184ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโหลดเอกสาร
5309/04/201820184ประกาศโรงพยาบาลพะโต๊ะ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโหลดเอกสาร
5204/04/201820184ประกาศโรงพยาบาลพะโต๊ะ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโหลดเอกสาร
5102/04/201820184ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโหลดเอกสาร
5029/03/201820183ประกาศโรงพยาบาลพะโต๊ะ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยาโหลดเอกสาร1
4929/03/201820183ประกาศโรงพยาบาลพะโต๊ะ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยาโหลดเอกสาร1
4826/03/201820183ประกาศโรงพยาบาลพะโต๊ะ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยาโหลดเอกสาร1
4719/03/201820183ประกาศโรงพยาบาลพะโต๊ะ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโหลดเอกสาร
4619/03/201820183ประกาศโรงพยาบาลพะโต๊ะ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโหลดเอกสาร
4516/03/201820183ประกาศโรงพยาบาลพะโต๊ะ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโหลดเอกสาร
4416/03/201820183ประกาศโรงพยาบาลพะโต๊ะ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยาโหลดเอกสาร1
4309/03/201820183ประกาศโรงพยาบาลพะโต๊ะ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยาโหลดเอกสาร1
4209/03/201820183ประกาศโรงพยาบาลพะโต๊ะ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยาโหลดเอกสาร1
4107/03/201820183ประกาศโรงพยาบาลพะโต๊ะ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยาโหลดเอกสาร1
4020182ประกาศโรงพยาบาลพะโต๊ะ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยาโหลดเอกสาร1
3920182แผนปฏิบัติการและงบประของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2561โหลดเอกสาร
3828/02/201820182ประกาศผู้ชนะการเสนอจ้างเหม่ารถยนต์รับข-ส่ง เครื่องมือ-ยา-วัคซีน-เวชภัณฑ์โหลดเอกสาร
3720/02/201820182รายงานขอซื้อขอจ้างโหลดเอกสาร
3620/02/201820182รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายเดือนและรายวัน)โหลดเอกสาร
3515/02/201820182ประกาศโรงพยาบาลพะโต๊ะ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโหลดเอกสาร
3407/02/201820182ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโหลดเอกสาร
3305/02/201820182รายงานขอซื้อขอจ้างโหลดเอกสาร
3202/02/201820182ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโหลดเอกสาร
3101/02/201820182รายงานขอซื้อขอจ้างโหลดเอกสาร
3020181ประกาศโรงพยาบาลพะโต๊ะ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยาโหลดเอกสาร1
2929/01/201820182ประกาศโรงพยาบาลพะโต๊ะ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานโหลดเอกสาร
2822/01/201820181ประกาศโรงพยาบาลพะโต๊ะ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา(วัสดุวิทยาศาสตร์) จำนวน 1 รายการโหลดเอกสาร
2718/01/201820181ประกาศโรงพยาบาลพะโต๊ะ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานโหลดเอกสาร
2611/01/201820181ประกาศโรงพยาบาลพะโต๊ะ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยาโหลดเอกสาร1
2508/01/201820181รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างโหลดเอกสาร
2402/01/201820181ประกาศโรงพยาบาลพะโต๊ะ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา(วัสดุการแพทย์ทั่วไป)โหลดเอกสาร
2329/12/2017201712ประกาศโรงพยาบาลพะโต๊ะ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา(วัสดุวิทยาศาสตร์)โหลดเอกสาร
2229/12/2017201712ประกาศโรงพยาบาลพะโต๊ะ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวโหลดเอกสาร
2122/12/2017201712รายงานขอซื้อขอจ้างโหลดเอกสาร
2013/12/2017201712ประกาศโรงพยาบาลพะโต๊ะ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยาโหลดเอกสาร
1912/12/2017201712ประกาศโรงพยาบาลพะโต๊ะ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยาโหลดเอกสาร
1808/12/2017201712ประกาศโรงพยาบาลพะโต๊ะ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยาโหลดเอกสาร
1708/12/2017201712ประกาศโรงพยาบาลพะโต๊ะ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องติดตามการทำงานข้องหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติระดับกลางโหลดเอกสาร
1607/12/2017201712ประกาศโรงพยาบาลพะโต๊ะ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยาโหลดเอกสาร
1501/12/2017201712ประกาศโรงพยาบาลพะโต๊ะ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุโหลดเอกสาร
1416/11/2017201712ประกาศโรงพยาบาลพะโต๊ะ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานโหลดเอกสาร
13201712สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2560โหลดเอกสาร
12201712สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2560โหลดเอกสาร
1122/12/2017201712รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน)โหลดเอกสาร
10201711แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561(งบค่าเสื่อม 70%)โหลดเอกสาร
931/10/2017201711อนุมัติงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายลักษณะงบลงทุน(งบค่าเสื่อม)ปี 2561 ระดับหน่วยบริการโหลดเอกสาร
831/10/2017201711อนุมัติงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายลักษณะงบลงทุน(งบค่าเสื่อม)ปี 2561 ระดับจังหวัดโหลดเอกสาร
728/08/201720178ประกาศโรงพยาบาลพะโต๊ะ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายเดือน)โหลดเอกสาร
627/07/201720177รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายเดือน)โหลดเอกสาร
512/05/201620176ประกาศโรงพยาบาลพะโต๊ะ ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560โหลดเอกสาร
420176ประกาศโรงพยาบาลพะโต๊ะ ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนโหลดเอกสาร
319/01/201820181ประกาศโรงพยาบาลพะโต๊ะ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์โหลดเอกสาร
320176ประกาศโรงพยาบาลพะโต๊ะ แนวทางตรวจสอบในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันโหลดเอกสาร
220176แผนเงินค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2560โหลดเอกสาร
120172แผนเงินค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2560โหลดเอกสาร