ผลการดำเนินงาน

No.ชื่อเรื่องDownload
1ผลการประเมินผลตามแผนปฏิบัติงาน ปี 2561โหลดเอกสาร
2ผลการประเมินผลตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2562โหลดเอกสาร
3ผลการดำเนินการโครงการใส่ซื่อมือสะอาดโหลดเอกสาร
4แนวทางในการดำเนินงานผลประโยชน์ทับซ้อนโหลดเอกสาร
5ประกาศการปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนโหลดเอกสาร
6ประชุมการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนโหลดเอกสาร
7รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการโหลดเอกสาร
8กรอบแนวทางการตรวจสอบการดำเนินงานโหลดเอกสาร